Chăm sóc khách hàng
+84 901 379 116
Dịch vụ
+84 901 888 499
Email: sales@vietan-enviro.com
 
CSKH
+84 987 128 436
Dịch vụ
+84 901 379 116

Các thương hiệu và hãng cung cấp

Hiện nay, chúng tôi là nhà phân phối duy nhất tại Việt Nam các thiết bị đo lường và phân tích Online chuyên cho lĩnh vực Cấp Nước và Môi Trường của các hãng có thế mạnh và chuyên dùng trong từng ứng dụng như sau