Skip to content
aqs-1-dust-particulates-gas-monitoring
aqs-1-dust-particulates-gas-monitoring
aeroqual-logo

AQS 1

Được thiết kế đặc biệt cho các chuyên gia môi trường cần giám sát và quản lý các hạt bụi và chất bụi cụ thể, cùng với các khí liên quan, liên tục và thời gian thực trong môi trường ngoại trời
5.0
Origin: New Zealand
Brand: Aeroqual
Parameter: O3/NO2/CO/SO2/H2S/CH4/VOC

    Contact us

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu và nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.