Skip to content
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-700
In-stu-logo

Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700

Cảm biến đo đa chỉ tiêu: Nhiệt độ, áp suất, pH, Oxy hóa khử, độ dẫn điện, TDS, độ mặn, Oxy hòa tan, độ đục, TSS, Amoni, Tổng Amoni, Nitrate, Clo, Chlorophyll a, Phycocyanin, Phycoerythrin, FDOM, Crude Oil, Rhodamine WT, Fluorescein WT
5.0
Origin: Mỹ
Brand: In-situ
Parameter: Đo đa chỉ tiêu

    Contact us

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu và nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.