Skip to content

Kế toán Tổng hợp (General Accounting)

Lương cạnh tranh,nhận thưởngtheo kết quả hoạt động kinh doanh,lương tháng 13, định kỳ được xem xét năng lực nâng lương hàng năm Làm việc tại VP công ty và các dự án của công ty khi cần thiết Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện Trang bị

Nhân viên Bảo Vệ (Security Guard)

Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh, lương tháng 13, định kỳ được xem xét năng lực nâng lương hàng năm Làm việc tại VP công ty và các dự án của công ty khi cần thiết Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân

Kỹ sư Khảo sát Thiết kế (E&I Engineer)

Lương cạnh tranh, nhận thưởng theo kết quả hoạt động kinh doanh, lương tháng 13, định kỳ được xem xét năng lực nâng lương hàng năm. Làm việc tại văn phòng công ty và các dự án của công ty khi cần thiết. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động, đồng nghiệp