Skip to content
diver-mod
diver-mod
diver-mod
diver-mod
diver-mod
diver-mod
van-essen-instruments-logo

Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD

Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD là thiết bị dành được sử dụng để kết nối Diver với mạng RS485 bằng giao thức Modbus/RTU.
5.0
Origin: Hà Lan
Brand: Van Essen Instruments
Parameter: Thiết bị chuyển tín hiệu

    Contact us

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu và nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.