Skip to content

Mức

Mức

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Hydrostatic
Ultrasonic
Radar
Vibronic point
Capacitance
Conductive
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
5.0
Xuất xứ: Đan Mạch
Cảm biến đo mức và lưu lượng bằng Radar Rosemount™ 1208 AN
Cảm biến đo mức và lưu lượng bằng Radar Rosemount™ 1208 AN
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo mức Radar LR54
Cảm biến đo mức Radar LR54
5.0
Xuất xứ: Mỹ