Skip to content

Nước cấp

Nước cấp

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Độ đục
Clo dư
pH
Nhiệt độ
Độ dẫn điện
Thiết bị dò tìm rò rỉ EUREKA 5
Thiết bị dò tìm rò rỉ EUREKA 5
5.0
Xuất xứ: Anh
Thiết bị dò tìm rò rỉ ENIGMA
Thiết bị dò tìm rò rỉ ENIGMA
5.0
Xuất xứ: Anh
Máy phân tích Ortho Phosphate ChemScan Mini
Máy phân tích Ortho Phosphate ChemScan Mini
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo độ dẫn điện TetraCon® 700 IQ SW
Cảm biến đo độ dẫn điện TetraCon® 700 IQ SW
5.0
Xuất xứ: Đức
Thiết bị đo độ dẫn điện – Monitor AMI Solicon 4
Thiết bị đo độ dẫn điện – Monitor AMI Solicon 4
5.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Thiết bị đo độ đục – Monitor AMI Turbiwell 7027
Thiết bị đo độ đục – Monitor AMI Turbiwell 7027
5.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ