Skip to content

Nước ngầm

Nước ngầm

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Mức nước
Lưu lượng nước ngầm
Nhiệt độ
Độ dẫn điện
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Dây cáp tín hiệu cảm biến DXT-Cable
Dây cáp tín hiệu cảm biến DXT-Cable
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo mực nước Level TROLL® 400 Data Logger
Cảm biến đo mực nước Level TROLL® 400 Data Logger
5.0
Xuất xứ: Mỹ