Skip to content

Nước ngầm

Nước ngầm

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Mức nước
Lưu lượngnuoc-ngam
Nhiệt độ
Độ dẫn điện
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Dây cáp tín hiệu cảm biến DXT-Cable
Dây cáp tín hiệu cảm biến DXT-Cable
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 700
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Cảm biến đo mực nước Level TROLL® 400 Data Logger
Cảm biến đo mực nước Level TROLL® 400 Data Logger
5.0
Xuất xứ: Mỹ