Skip to content

Level

Mức

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Hydrostatic
Ultrasonic
Radar
Vibronic point
Capacitance
Conductive
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
5.0
Origin: Đan Mạch
The Rosemount™ 1208 AN Radar level and flow sensor
The Rosemount™ 1208 AN Radar level and flow sensor
5.0
Origin: USA
The LR54 Radar level sensor
The LR54 Radar level sensor
5.0
Origin: USA