Skip to content

Phân tích khí thải

Phân tích khí thải

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
CH4
CO
CO2
HC/HCT
HCl
HF
NH3
nmHC
NO
NOX
NO2
H2O
N20
O2
H2S
TOC
VOC
Hg
Bụi
Lưu lượng
Nhiệt độ
Áp suất
Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER SP100
Thiết bị đo bụi DUSTHUNTER SP100
5.0
Xuất xứ: Đức
Hệ thống quan trắc khí thải liên tục Gasmet CEMS II e
Hệ thống quan trắc khí thải liên tục Gasmet CEMS II e
5.0
Xuất xứ: Phần Lan
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
5.0
Xuất xứ: New Zealand
Aeroqual Ranger
Aeroqual Ranger
5.0
Xuất xứ: New Zealand
Dust Sentry
Dust Sentry
5.0
Xuất xứ: New Zealand
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
5.0
Xuất xứ: Mỹ