Skip to content

Lưu lượng

Lưu lượng

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Coriolis
Ultrasonic
Vortex
Electromagnetic
Differential
Đồng hồ lưu lượng Vortex Rosemount 8800
Đồng hồ lưu lượng Vortex Rosemount 8800
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
5.0
Xuất xứ: Đan Mạch
Bộ đo lưu lượng kênh hở MJK 713
Bộ đo lưu lượng kênh hở MJK 713
5.0
Xuất xứ: Đan Mạch
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Xuất xứ: Áo
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Xuất xứ: Áo
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
5.0
Xuất xứ: Mỹ