Skip to content

Truyền thông công nghiệp

Truyền thông công nghiệp

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
EnviData
Ackcio
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Xuất xứ: Việt nam
Thiết bị nhận và truyền dữ liệu không dây Ackcio Gateway
Thiết bị nhận và truyền dữ liệu không dây Ackcio Gateway
5.0
Xuất xứ: Singapore
Thiết bị thu thập dữ liệu không dây Ackcio Repeater Nodes
Thiết bị thu thập dữ liệu không dây Ackcio Repeater Nodes
5.0
Xuất xứ: Singapore
Thiết bị thu thập dữ liệu không dây Ackcio Analogue Nodes
Thiết bị thu thập dữ liệu không dây Ackcio Analogue Nodes
5.0
Xuất xứ: Singapore
Thiết bị thu thập dữ liệu không dây Ackcio Digital Nodes BEAM-DG
Thiết bị thu thập dữ liệu không dây Ackcio Digital Nodes BEAM-DG
5.0
Xuất xứ: Singapore
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Xuất xứ: Ba Lan