Skip to content

Phân tích nước Online

Phân tích nước Online

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Nước cấp
Nước thải
Nước ngầm
Nước mặt
Kim loại nặng
Độ đục
Clo dư
pH
Nhiệt độ
Độ dẫn điện
Nhiệt độ
Lưu lượng
Độ màu
pH
TSS
COD
Amoni
TN
TP
TOC
Clo dư
Mức nước
Lưu lượng nước ngầm
Nhiệt độ
Độ dẫn điện
Nhiệt độ
pH
TSS
COD
DO
NO3
NH4
PO4
TN
TP
TOC
Mn
Fe
Cu
Al
Hg
Cd
Asen
Cr
Thiết bị đo độ dẫn điện Cation/Acid
Thiết bị đo độ dẫn điện Cation/Acid
5.0
Xuất xứ: Thụy sĩ
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 100
Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 100
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Dây cáp tín hiệu cảm biến DXT-Cable
Dây cáp tín hiệu cảm biến DXT-Cable
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
5.0
Xuất xứ: Hà Lan
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Xuất xứ: Áo