Skip to content

Áp suất

Áp suất

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Thiết bị đo áp lực Foxboro Pressure Transmitters IGP05S
Thiết bị đo áp lực Foxboro Pressure Transmitters IGP05S
5.0
Xuất xứ: Mỹ
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
5.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ