Skip to content
imisff-7101-emissions-monitoring-solution
imisff-7101-emissions-monitoring-solution

Giải pháp quan trắc khí thải tự động (CEMs) - iMisff 7101 EM

Brochure

iMisff 7101 EM – Giải pháp quan trắc khí thải tự động, liên tục (CEMS), giải pháp gồm các thiết bị đo đạc và quan trắc liên tục các thông số môi trường bắt buộc đã được cơ quan nhà nước quy định và truyền dữ liệu quan trắc trực tuyến về trung tâm quản lý (Sở Tài Nguyên Môi Trường), phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
iMisff 7101 EM – Giải pháp quan trắc khí thải tự động, liên tục đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT 

imisff-7101-emissions-monitoring-solution

Vì sao iMisff 7101 EM khác biệt?

Thông số quan trắc

Tiêu chuẩn: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOx và CO.
Mở rộng: Tùy thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để từ đó xác định các thông số cần quan trắc.
imisff-7101-emissions-monitoring-solution

Thiết bị liên quan

Phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Xuất xứ: Việt Nam
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Xuất xứ: Việt nam
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
Thiết bị đo áp suất Cerabar PMC21
5.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Cảm biến đo nhiệt độ TM131
Cảm biến đo nhiệt độ TM131
5.0
Xuất xứ: Thụy Sĩ
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trực tiếp GCEM40
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trực tiếp GCEM40
5.0
Xuất xứ: Anh
Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100
Thiết bị đo lưu lượng khí thải VCEM5100
5.0
Xuất xứ: Anh
Tủ điện iMisff 3101 WW
Tủ điện iMisff 3101 WW
5.0
Xuất xứ: Việt nam
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trích mẫu GCEM40E
Thiết bị phân tích khí đa chỉ tiêu dạng trích mẫu GCEM40E
5.0
Xuất xứ: Anh
Thiết bị đo bụi DCEM2100 CODEL
Thiết bị đo bụi DCEM2100 CODEL
5.0
Xuất xứ: Anh

    Liên hệ ngay với Việt An

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu. Nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.