Skip to content

Đo lường công nghiệp

Đo lường công nghiệp

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Áp suất
Lưu lượng do-luong-cong-nghiep
Nhiệt độ
Mức
Van
Coriolis
Ultrasonic
Vortex
Electromagnetic
Differential
Hydrostatic
Ultrasonic
Radar
Vibronic point
Capacitance
Conductive
Van điều khiển thủy lực
Van xả khí
Van điều khiển điện
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
5.0
Xuất xứ: Đan Mạch
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
5.0
Xuất xứ: Đan Mạch
Bộ đo lưu lượng kênh hở MJK 713
Bộ đo lưu lượng kênh hở MJK 713
5.0
Xuất xứ: Đan Mạch
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Xuất xứ: Áo
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Xuất xứ: Áo
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
5.0
Xuất xứ: Mỹ