Skip to content

Phân tích khí xung quanh

Phân tích khí xung quanh

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
O3
NH3
H2S
CO
SO2
NOx
NO2
PM10
PM2.5
M.MERCAPTAN
TSP
Độ ẩm
Áp suất
Hướng gió
Tốc độ gió
Bức xạ
Cường độ mưa
Hệ thống quan trắc bụi OIZOM Dustroid®
Hệ thống quan trắc bụi OIZOM Dustroid®
5.0
Xuất xứ: Ấn Độ
Hệ thống quan trắc mùi OIZOM Odosense®
Hệ thống quan trắc mùi OIZOM Odosense®
5.0
Xuất xứ: Ấn Độ
Hệ thống quan trắc chất lượng không khí OIZOM Polludrone®
Hệ thống quan trắc chất lượng không khí OIZOM Polludrone®
5.0
Xuất xứ: Ấn Độ
Hệ thống quan trắc thời tiết OIZOM Weathercom®
Hệ thống quan trắc thời tiết OIZOM Weathercom®
5.0
Xuất xứ: Ấn Độ
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-405
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-405
5.0
Xuất xứ: Mỹ
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
5.0
Xuất xứ: New Zealand