Skip to content

Ambient Air

TQT Không Khí Tự Động tại Ninh Hòa – Khánh Hòa

TQT Không Khí Tự Động tại Ninh Hòa – Khánh Hòa

Khách hàng:Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Khu xử lý rác Lương Hoà – Trạm quan trắc không khí xung quanh

Khu xử lý rác Lương Hoà – Trạm quan trắc không khí xung quanh

Khách hàng:Phòng TNMT TP Nha Trang

Dịch vụ:iMisff 8101 AQ - Giải pháp quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục

    Liên hệ ngay với Việt An

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu. Nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.