Skip to content

Ambient Air

Trạm Quan Trắc Không Khí Tự Động Ninh Hòa – Khánh Hòa

Trạm Quan Trắc Không Khí Tự Động Ninh Hòa – Khánh Hòa

Client:Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Trạm quan trắc không khí xung quanh tại Khu xử lý rác Lương Hoà

Trạm quan trắc không khí xung quanh tại Khu xử lý rác Lương Hoà

Client:Phòng TNMT TP Nha Trang

Service:iMisff 8101 AQ - Giải pháp quan trắc không khí xung quanh tự động, liên tục

    Liên hệ ngay với Việt An.

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu và nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.