Skip to content
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aqm-65-aeroqual
aeroqual-logo

AQM 65

AQM 65 là một trạm giám sát chất lượng không khí hoàn toàn tích hợp, được kiểm soát nhiệt độ, cung cấp mức độ hiệu suất 'gần tham chiếu' trong thời gian thực cho nhiều khí, hạt bụi và tham số môi trường.
5.0
Xuất xứ: New Zealand
Thương hiệu: Aeroqual
Tham số: O3, NO 2, NOX, CO, SO2, VOC, H2S, CO2, CH4, TSP, PM10, PM 2.5, PM1, noise and meteorological

    Liên hệ ngay với Việt An

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu. Nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.