Skip to content

Việt An tham gia Tuần lễ ngành nước Việt Nam – Vietnam Water Week 2023

 Tuần lễ ngành nước Việt Nam là một diễn đàn quốc tế và khu vực về các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực Cấp nước, Hệ thống thoát nước và Xử lý nước thải tại Việt Nam.Theo sự thành công của năm 2022, Viet An sẽ tham gia Tuần Nước Việt Nam 2023

Việt An Group hợp tác chiến lược với SWAN

Tập đoàn Viet An đã hợp tác chiến lược với các đối tác từ Thụy Sĩ. Viet An Group đã bổ sung chất lượng dịch vụ thông qua việc hợp tác chiến lược với “SWAN Analytische Instrumente AG.” “SWAN Analytische Instrumente AG” là một nhà sản xuất thiết bị phân tích chất lượng nước trực

LDI – Hệ thống phát hiện sớm dầu trên mặt nước

LDI là một công ty nghiên cứu và phát triển (R&D) đã được thành lập và đã phát triển và sản xuất các cảm biến phân tích chất liệu trong thời gian thực. Kết hợp photonics với thuật toán tiên tiến trong phân tích phần mềm, các thiết bị của chúng tôi xuất sắc trong