Skip to content
Published Tháng Mười Hai 13, 2021 11:21sáng

Dịch vụ bảo trì trạm quan trắc tự động Việt An Service

Làm thế nào chúng tôi có thể hỗ trợ Khách Hàng?

Dịch vụ bảo trì công nghiệp ngăn ngừa hỏng hóc và kiểm tra tại chỗ đảm bảo các thiết bị đo lường hoạt động phù hợp với kế hoạch đo lường. Độ tin cậy về thiết bị đo lường là điều cốt yếu cho các quy trình công nghiệp và tính khả dụng nhà máy của khách hàng. Các kỹ thuật viên được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi sẽ hỗ trợ Khách Hàng bằng cách cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo trì hiện đại cho thiết bị thiết bị đo lường công nghiệp.

 • Kiểm tra tại chỗ để tăng độ tin cậy của thiết bị
 • Bảo trì ngăn ngừa để giảm nguy cơ hỏng hóc
 • Giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của quy trình bằng cách loại bỏ các vấn đề xảy đến với thiết bị đo lường của Khách Hàng
 • Minh bạch trong bảo trì và báo cáo chi tiết có sẵn cho mỗi thiết bị đo lường

Lợi ích của Khách Hàng

1. Tài liệu về các hoạt động cũng như kết quả đầy đủ

Chúng tôi cung cấp tài liệu thiết bị cần thiết để xác nhận chức năng và đảm bảo tính minh bạch trong bảo trì. Với chuyên môn của mình, các nhân viên kĩ thuật của chúng tôi sẽ giúp xác định những nguyên nhân tiềm ẩn về việc kiểm tra “không đạt yêu cầu” và đưa ra kết luận về khả năng vận hành của nó.

2. Chuyên gia của chúng tôi có mặt ở khắp nơi

Với trên kinh  nghiệm lắp đặt trên 400 trạm quan trắc, Việt An đã cung cấp dịch vụ bảo trì thiết bị cho tất cả các ngành công nghiệp. Tận dụng chuyên môn toàn cầu, các kỹ thuật viên có tay nghề cao của chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì hiệu quả trong khi giúp tăng cường độ tin cậy thiết bị hiện trường và tính khả dụng của quy trình thông qua dịch vụ kỹ thuật linh hoạt và mang tính khu vực.

3. Hợp Đồng Dịch Vụ Đáng Tin Cậy

Các dịch vụ bảo trì trong Hợp Đồng Dịch Vụ sẽ cho phép Khách Hàng tăng kiến thức về thiết bị được đã lắp đặt và cải thiện liên tục hiệu suất quy trình. Thêm vào đó, nguy cơ gián đoạn quy trình được tối thiểu hóa bằng việc ghé thăm thường xuyên của các kỹ thuật viên bảo trì Việt An.

4. Bảo Trì Ngăn Ngừa Hỏng Hóc

Kế hoạch bảo trì thường xuyên đóng vai trò vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo độ bền, mức độ tin cậy và hiệu suất cho thiết bị quy trình của Khách Hàng. Hơn nữa, Việt An cung cấp cho khách hàng dịch vụ kiểm tra thiết bị để ngăn ngừa các lỗi tái diễn và giảm thời gian ngừng hoạt động. Cách tiếp cận này tránh nguy cơ về các trường hợp khẩn cấp và độ lệch đo lường không được phát hiện. Nó cho phép nâng cao độ tin cậy lâu dài và đo lường phù hợp, khi được thực hiện thường xuyên.

5. Nhận thông tin chi tiết để duy trì sự phù hợp

Luôn phù hợp và giảm chi phí mà không ảnh hưởng đến rủi ro có thể là một thách thức. Tính minh bạch về tài sản cũ và mới thường bị thiếu trong các nhà máy, đặc biệt sau nhiều năm hoạt động. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có thể giúp khách hàng có được sự minh bạch đầy đủ về tất cả thiết bị được lắp đặt để cải thiện việc sử dụng tài sản, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực và giảm thiểu rủi ro không phù hợp. Những kết quả tiềm năng có thể được tăng thêm bởi tính hiệu quả của việc bảo trì ngăn ngừa và việc dự trữ dự phòng được tối ưu hóa.

Một số dịch vụ bảo trì của Việt An Service

Dịch vụ bảo trì cho trạm quan trắc nước cơ bản

Chỉ tiêu cơ bản: COD, TSS, pH, Nhiệt độ, Lưu lượng kênh hở, Máy lấy mẫu, Camera, Kết nối về Sở

1/ Kiểm tra và chẩn đoán hệ thống

 • Kiểm tra trực quan bên ngoài trạm quan trắc bao gồm kiểm ra lắp đặt, hiện trạng kết nối, tín hiệu, nguồn cấp điện của các thiết bị tại trạm quan trắc
 • Chẩn đoán các lỗi và tính trạng hiện tại của hệ thống
 • Ghi nhận lại trên logbook, lưu lại cấu hình hệ thống.
 • Cập nhật phần mềm cho thiết bị (nếu cần thiết)

2/ Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị đo:

 • Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị đo
 • Hiệu chỉnh lại thiết bị nếu có sai số
 • Kiểm tra kết quả đo sau hiệu chỉnh
 • Vật tư tiêu hao như: dung dich chuẩn, axit, nước cất, ống khí,…

3/ Thiết lập báo cáo chi tiết, đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho quá trình vận hành trạm quan trắc

Dịch vụ bảo trì cho trạm quan trắc khí cơ bản

Chỉ tiêu cơ bản: NOx, SO2, CO(tùy Nhà máy), Bụi, Lưu lượng, Oxygen, Nhiệt độ.

Bao gồm các hạng mục công việc sau:

1/ Kiểm tra phần mềm SmartCem và thiết bị phân tích khí GCEM40, thiết bị đo Bụi DCEM, thiết bị đo Lưu lượng VCEM, thiết bị đo Oxygen AZ20.

2/ Remote support (Kiểm tra định kỳ hệ thống 1 tuần/ lần)

3/ Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị đo:

 • Kiểm tra tổng quan hệ thống và theo dõi lịch sử vận hành hệ thống, ghi nhận các lỗi xuất hiện trong thời gian Nhà máy vận hành.
 • Tháo và vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị đo
 • Function check các Solenoid Valve
 • Thay thế các parts bị hỏng (nếu có)
 • Alignment phần cứng và Gain trên phần mềm cho thiết bị đo Bụi và Lưu lượng.
 • Zero Calib hệ thống với khí nén
 • Test hệ thống với bình khí chuẩn
 • Hiệu chỉnh lại thiết bị nếu có sai số
 • Kiểm tra kết quả đo sau hiệu chỉnh
 • Calib các Card Output của hệ thống/Test dữ liệu hệ thống với dữ liệu về WEB or Sở TNMT
 • Trả tất cả thiết bị về trạng thái vận hành

4/ Thiết lập báo cáo chi tiết, đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho quá trình vận hành trạm quan trắc

Ghi chú: Vật tư tiêu hao như: khí chuẩn, khí nén,…do nhà máy chuẩn bị để VA thực hiện dịch vụ

Dịch vụ bảo trì cho trạm quan trắc nước ngầm cơ bản

Chỉ tiêu cơ bản: Mức nước ngầm, lưu lượng, Kết nối về Sở Bao gồm các hạng mục công việc sau:

1/ Kiểm tra và chẩn đoán hệ thống:

 • Kiểm tra trực quan bên ngoài trạm quan trắc bao gồm kiểm ra lắp đặt, hiện trạng kết nối, tín hiệu, nguồn cấp điện của các thiết bị tại trạm quan trắc
 • Chẩn đoán các lỗi và tính trạng hiện tại của hệ thống
 • Ghi nhận lại trên logbook, lưu lại cấu hình hệ thống.
 • Cập nhật phần mềm cho thiết bị (nếu cần thiết)

2/ Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị đo:

 • Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị đo
 • Hiệu chỉnh lại thiết bị nếu có sai số
 • Kiểm tra kết quả đo sau hiệu chỉnh

3/ Vật tư tiêu hao như: dung dich chuẩn, axit, nước cất, ống khí,…

4/ Thiết lập báo cáo chi tiết, đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho quá trình vận hành trạm quan trắc

Dịch vụ bảo trì cho trạm quan trắc nước mặt cơ bản

Chỉ tiêu cơ bản: Mức nước ngầm, lưu lượng, Kết nối về Sở Bao gồm các hạng mục công việc sau:

1/ Kiểm tra và chẩn đoán hệ thống:

Kiểm tra trực quan bên ngoài trạm quan trắc bao gồm kiểm ra lắp đặt, hiện trạng kết nối, tín hiệu, nguồn cấp điện của các thiết bị tại trạm quan trắc

 • Chẩn đoán các lỗi và tính trạng hiện tại của hệ thống
 • Ghi nhận lại trên logbook, lưu lại cấu hình hệ thống.
 • Cập nhật phần mềm cho thiết bị (nếu cần thiết)

2/ Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị đo:

 • Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị đo
 • Hiệu chỉnh lại thiết bị nếu có sai số
 • Kiểm tra kết quả đo sau hiệu chỉnh

3/ Vật tư tiêu hao như: dung dich chuẩn, axit, nước cất, ống khí,…

4/ Thiết lập báo cáo chi tiết, đưa ra các khuyến cáo cần thiết cho quá trình vận hành trạm quan trắc

Dịch vụ bảo trì định kỳ cho thiết bị đo

1/ Kiểm tra và chẩn đoán thiết bị bằng phần mềm service của Endress+Hauser

 • Kiểm tra trực quan bên ngoài thiết bị bao gồm kiểm ra lắp đặt, hiện trạng kết nối, tín hiệu, nguồn cấp điện của thiết bị đo
 • Chẩn đoán các lỗi và tính trạng hiện tại của hệ thống
 • Ghi nhận lại trên logbook, lưu lại cấu hình hệ thống.
 • Cập nhật phần mềm cho thiết bị (nếu cần thiết)

2/ Bảo dưỡng và kiểm tra các thiết bị đo:

 • Vệ sinh thiết bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
 • Kiểm tra tình trạng thiết bị đo
 • Hiệu chỉnh lại thiết bị nếu có sai số
 • Kiểm tra kết quả đo sau hiệu chỉnh.

3/ Thiết lập báo cáo chi tiết, đưa ra các khuyến cáo


By Admin Viet An Group

  Liên hệ ngay với Việt An

  Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu. Nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
  Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.