Skip to content
dong-ho-do-luu-luong-m5000
dong-ho-do-luu-luong-m5000
dong-ho-do-luu-luong-m5000
dong-ho-do-luu-luong-m5000
dong-ho-do-luu-luong-m5000
dong-ho-do-luu-luong-m5000
Badger-meter-logo

Đồng hồ đo lưu lượng điện từ M5000

Đồng hồ đo lưu lượng theo nguyên lý điện từ dùng pin. Ứng dụng đo lưu lượng nước trên mạng lưới phân phối và tưới tiêu.
5.0
Origin: Cộng Hòa Séc
Brand: Badger Meter
Parameter: Lưu lượng

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .