Skip to content

Lưu lượng

Lưu lượng

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Coriolis
Ultrasonic
Vortex
Electromagnetic
Differential
Đồng hồ lưu lượng Vortex Rosemount 8800
Đồng hồ lưu lượng Vortex Rosemount 8800
5.0
Origin: USA
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
5.0
Origin: Đan Mạch
MJK 713 open channel flow meter
MJK 713 open channel flow meter
5.0
Origin: Đan Mạch
SQ-R radar flow sensor
SQ-R radar flow sensor
5.0
Origin: Áo
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Origin: Áo
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
5.0
Origin: USA