Skip to content
dong-ho-luu-luong-sieu-am-tfx-5000
dong-ho-luu-luong-sieu-am-tfx-5000
dong-ho-luu-luong-sieu-am-tfx-5000
dong-ho-luu-luong-sieu-am-tfx-5000
dong-ho-luu-luong-sieu-am-tfx-5000
dong-ho-luu-luong-sieu-am-tfx-5000
Badger-meter-logo

Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm kẹp ngoài TFX-5000

Đồng hồ đo lưu lượng siêu âm kẹp ngoài Dynasonics® TFX-5000 được lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng mà không cần cắt hoặc chạm vào đường ống. Máy đo có khả năng cao này cung cấp các tính năng nâng cao mà không làm tiêu tốn ngân sách của bạn.
5.0
Origin: Germany
Brand: Badger Meter
Parameter: Lưu lượng

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .