Skip to content
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-100
cam-bien-do-da-chi-tieu-aqua-troll-100
In-stu-logo

Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 100

Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 100 đo và ghi lại độ dẫn điện và nhiệt độ.
5.0
Origin: Mỹ
Brand: In-situ
Parameter: Nhiệt độ, độ dẫn điện

Related Products

Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
Cảm biến radar đo lưu lượng RQ-30
5.0
Origin: Áo
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
Cảm biến đo mức Radar LR54
Cảm biến đo mức Radar LR54
5.0
Origin: Mỹ
Cảm biến đo Amoni AmmoLyt Plus 700 IQ
Cảm biến đo Amoni AmmoLyt Plus 700 IQ
5.0
Origin: Đức

    Contact us

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu và nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.