Skip to content
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
cam-bien-do-muc-nuoc-level-troll-400
In-stu-logo

Cảm biến đo đa chỉ tiêu Aqua Troll 200

Cảm biến đo đa chỉ tiêu bao gồm nhiệt độ, độ dẫn điện, độ nhiễm mặn, chất rắn hòa tan và mức nước. Ứng dụng cho lĩnh vực quan trắc nước mặt.
5.0
Origin: Mỹ
Brand: In-situ
Parameter: Nhiệt độ, độ dẫn điện, độ nhiễm mặn, chất rắn hòa tan và mức nước

    Contact us

    Để biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào biểu mẫu và nhân viên sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất.
    Khi gửi biểu mẫu này, bạn xác nhận đã đọc và đồng ý với chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.