Skip to content

Groundwater

Nước ngầm

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Mức nước
Lưu lượng nước ngầm
Temperature
Độ dẫn điện
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
Thiết bị chuyển tín hiệu Modbus Diver-MOD
5.0
Origin: Hà Lan
Sensor signal cable: DXT-Cable
Sensor signal cable: DXT-Cable
5.0
Origin: Hà Lan
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
Thiết bị đo mức nước TD-Diver
5.0
Origin: Hà Lan
Aqua Troll 700 multi-parameter sensor.
Aqua Troll 700 multi-parameter sensor.
5.0
Origin: USA
The Level TROLL® 400 Data Logger water level sensor
The Level TROLL® 400 Data Logger water level sensor
5.0
Origin: USA