Skip to content

Hiring

Việt An Group luôn mở rộng cửa và chào đón các nhân tài đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, kỹ sư tự động hoá, ...Công ty rất chú trọng nhân tài và luôn có vô vàng cơ hội việc làm để các bạn trẻ có thể thỏa sức thể hiện đam mê của mình, cũng như có thể cống hiến và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong tương lại.

Filter by Company

logo-vae-final
See all
logo-vamb-final
See all
Logo-iLotusLand
See all

All Job

Kỹ sư Thiết kế và Đấu nối tủ điện (Workshop Engineer)

Cty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Salary: Thỏa thuận
Location: Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/03/2024

Kế toán Tổng hợp ( General Accounting)

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Việt An Miền Bắc

Salary: Thỏa thuận
Location: Hà Nội
Hạn nộp: 29/02/2023

Kế toán Thuế (Tax Accountant)

Cty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Salary: Thỏa thuận
Location: Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 29/02/2023

Trưởng phòng Dự án Miền Bắc (Project Manager Northern)

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Việt An Miền Bắc

Salary: Thỏa thuận
Location: Hà Nội
Hạn nộp: 29/02/2023

Kế toán trưởng (Chief Accountant)

Cty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Salary: Thỏa thuận
Location: Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 29/02/2023

Kế toán chi phí dự án (Payment Accountant)

Cty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Salary: Thỏa thuận
Location: Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/01/2024

Trưởng nhóm IT (IT Team leader)

Cty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Salary: Thỏa thuận
Location: Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/03/2024

Kỹ sư dịch vụ (Service Engineer)

Cty CP Kỹ Thuật Môi Trường Việt An

Salary: Thỏa thuận
Location: Hà Tĩnh
Hạn nộp: 31/01/2024

Nhân viên kinh doanh phầm mềm Quốc tế ( Global Sales Executive – Software)

Công ty CP iLotusLand Việt Nam

Salary: Thỏa thuận
Location: Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/01/2024

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .