Skip to content

Các dự án

Các dự án đã triển khai thành công đến khách hàng.

All
Ambient Air
Drinking Water
Emissions
Seawater
Waste Water
Formosa Taffeta Long An – Dự Án Quan Trắc Khí Thải Tự Động
Emissions

Formosa Taffeta Long An – Automatic Emission Monitoring Project

Client:Formosa Taffeta Long An Factory

Ngôi Sao Xanh – Dự Án Quan Trắc Nước Thải Tự Động Liên Tục
Waste Water

Green Star – Continuous Automatic Wastewater Monitoring Project

Client:GREEN STAR TRADING AND SERVICES COMPANY

Trạm Quan Trắc Không Khí Xung Quanh Tự Động, Liên Tục Tại Khu Xử Lý Rác Lương Hoà – Nha Trang
Ambient Air

Trạm Quan Trắc Không Khí Xung Quanh Tự Động, Liên Tục Tại Khu Xử Lý Rác Lương Hoà – Nha Trang

Client:Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Nha Trang

TQT Không Khí Tự Động tại Ninh Hòa – Khánh Hòa
Ambient Air

Automatic Air Monitoring Station in Ninh Hoa - Khanh Hoa in Ninh Hoa (Khanh Hoa)

Client:Department of Natural Resources and Environment of Khanh Hoa province

Xi Măng Hà Tiên – 04 TQT Khí Thải Tự Động, Liên Tục
Emissions

Ha Tien Cement – 04 Automatic and Continuous Emission Monitoring Stations

Client:Ha Tien Cement Joint Stock Company

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .