Skip to content
ovarro-logo
More about Ovarro
logo-vae-final

Viet An Enviro is an authorized partner of Ovarro

Ovarro là chuyên gia trong lĩnh vực dò tìm rò rỉ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là Nước, Dầu khí

ovarro-partner-viet-an-enviro

Khám phá giải pháp phát hiện rò rỉ của Ovarro

Dòng sản phẩm của Ovarro bao gồm các Đơn vị Telemetry từ xa để thu thập dữ liệu, Công cụ Ghi âm cho việc phát hiện rò rỉ cục bộ và từ xa. Các Nền tảng SCADA có thể điều chỉnh theo quy mô và bộ giải pháp phân tích trên hiện trường và dựa trên đám mây, các thiết bị này đang trở thành không thể thiếu cho các công ty nước trên toàn thế giới.

ovarro-partner-viet-an-enviroovarro-partner-viet-an-enviro

The biggest challenge in the water industry

One of the biggest challenges in the water industry is effective leak detection on plastic pipes because they do not transmit noise when they leak. Because of this pain for businesses, Ovarro has researched and developed a new technology that can be used on plastic pipes. Technology revolutionizes the problem of leaks.

Detect and repair leaks

Detecting and repairing leaks helps minimize water loss, ensuring efficient use of water resources. Water leaks can cause significant damage to infrastructure, such as pipes, valves, pumps, and other water structures. If not repaired promptly, leaks can lead to damage and loss of infrastructure, increasing long-term repair costs.

    Liên hệ ngay với Việt An

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .