Skip to content
imisff-8101-ambient-air-quality-monitoring-solution
imisff-8101-ambient-air-quality-monitoring-solution

Giải pháp quan trắc khí xung quanh tự động - iMisff 8101 AQ

Brochure

iMisff 8101 AQ (Air Quality) – Giải pháp quan trắc chất lượng không khí xung quanh Helps quickly determine the source of air pollution and the level of air pollution affecting public health according to current allowable standards.
Ambient air quality monitoring solution is the process of continuously measuring factors that impact ambient air quality. From there, it is possible to monitor variations in instrument quality and provide evaluated values ​​based on standards prescribed by law.

Vì sao iMisff 8101 AQ (Air Quality) khác biệt

Monitoring parameters

Standard Dust PM10 & PM2.5, O3, NO, NO2 & NOx, SO2, CO, meteorology (temperature, humidity, atmospheric pressure, wind direction, wind speed, precipitation)
Extend Total Suspended Particles (TSP)
imisff-8101-ambient-air-quality-monitoring-solution

Primary devices

iLotusLand Monitoring Software
iLotusLand Monitoring Software
5.0
Origin: Việt Nam
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
The AIO 2 Sonic weather sensor
The AIO 2 Sonic weather sensor
5.0
Origin: USA
ES-642 Continuous Particle Dust Concentration Measurement Device
ES-642 Continuous Particle Dust Concentration Measurement Device
5.0
Origin: USA
Dust Analyzer for PM10 and PM2.5
Dust Analyzer for PM10 and PM2.5
5.0
Origin: France
Máy phân tích Cacbon Monixit
Máy phân tích Cacbon Monixit
5.0
Origin: France
Gas analyzer for sulfur dioxide SO2
Gas analyzer for sulfur dioxide SO2
5.0
Origin: France
Máy phân tích Ozone trắc quang
Máy phân tích Ozone trắc quang
5.0
Origin: France
AC32e Nitric Oxide Analyzer
AC32e Nitric Oxide Analyzer
5.0
Origin: France

Typical Projects

Khu xử lý rác Lương Hoà – Trạm quan trắc không khí xung quanh
Projects
Luong Hoa Waste Treatment Area – Ambient Air Monitoring Station
Khu xử lý rác Lương Hoà là nơi thu gom rác của toàn TP. Nha Trang với khối lượng 450 – 500 tấn/ngày đêm. Và từ đây, các công đoạn xử lý rác được bắt đầu. Đứng giữa núi rác khổng lồ ở bãi chôn lấp Lương Hòa, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là không có mùi hôi khó chịu phát ra từ bãi rác khổng lồ này. Trong quá trình “hồi sinh” rác từ các dự án mà UBND tỉnh đang triển khai, việc thu gom rác là công đoạn quan trọng và nhiều vất vả. Ở TP. Nha Trang, công việc thu gom rác không chỉ thực hiện trên đất liền mà còn có cả những tổ, đội công nhân chuyên ra biển gom rác bằng thuyền. Việc thu gom rác ở trên biển khó khăn, vất vả hơn trên đất liền bởi phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vào mùa biển động, có khi tàu không ra được đảo. Thời điểm bão qua là thời gian vất vả nhất khi trên các đảo và biển ngập tràn rác, công nhân có khi phải dọn liên tục cả tuần mới hết. Hiện nay, ước tính trung bình mỗi ngày đội thu gom được 3 – 4 tấn rác trên biển, đảo ở vịnh Nha Trang. Rác đưa vào bãi đã được khử mùi sinh học để giúp phân hủy, sau đó được san ủi và đầm nén giảm thể tích, tạo thành lớp, rồi mới phủ lấp đất, rắc vôi khử trùng lên trên. “Lượng nước thải rỉ ra từ rác nếu ngấm xuống đất sẽ gây ô nhiễm. Vì vậy, trạm có nhiệm vụ thu gom toàn bộ, thông qua lớp màng nhựa tổng hợp HDPE và hệ thống ống dẫn tiếp tục khuấy, lắng lọc. Nước rỉ rác được xử lý bằng hóa chất trước khi đưa về nhà máy xử lý nước thải của dự án ở phía nam TP. Nha Trang bằng một đường ống dẫn riêng. Với khối lượng rác khổng lồ như vậy, phòng Tài Nguyên và Môi Trường đã tin tưởng và lựa chọn Việt An là đơn vị tư vấn thiết kế, xây lắp, cung cấp thiết bị quan trắc và phần mềm iLotusland Transmitting data to the Department of Natural Resources and Environment of Nha Trang City for the Ambient Air Monitoring Station located here. Ambient Air Monitoring Station will monitor all harmful indicators in the air and promptly issue warnings when these indicators exceed the thresholds, assisting the investor in promptly addressing any incidents. This contributes to improving the living environment quality for the residents.
Posted on Jun 2023

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .