Skip to content

Ambient Air Analysis

Phân tích khí xung quanh

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
O3
NH3
H2S
CO
SO2
NOx
NO2
PM10
PM2.5
M.MERCAPTAN
TSP
Độ ẩm
Pressure
Hướng gió
Tốc độ gió
Bức xạ
Cường độ mưa
The OIZOM Dustroid® dust monitoring system
The OIZOM Dustroid® dust monitoring system
5.0
Origin: Ấn Độ
The OIZOM Odosense® odor monitoring system
The OIZOM Odosense® odor monitoring system
5.0
Origin: Ấn Độ
The OIZOM Polludrone® air quality monitoring system
The OIZOM Polludrone® air quality monitoring system
5.0
Origin: Ấn Độ
The OIZOM Weathercom® weather monitoring system
The OIZOM Weathercom® weather monitoring system
5.0
Origin: Ấn Độ
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-405
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-405
5.0
Origin: USA
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
5.0
Origin: New Zealand