Skip to content
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
cam-bien-do-ap-suat-rosemount-2051
EMERSON-logo

Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™

Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™ là tiêu chuẩn công nghiệp cho các phép đo chênh lệch và thiết bị đo.
5.0
Origin: Mỹ
Brand: Emerson
Parameter: Pressure

Related Products

Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Origin: Áo
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
5.0
Origin: Đan Mạch
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
5.0
Origin: Đan Mạch

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .