Skip to content
Published April 26, 2024 3:20am

Kiểm soát độ dẫn điện Cation trong Nhà máy điện để làm gì?

là phép đo phổ biến nhất trong chu trình Hơi Nước – Nước của Nhà máy điện. Để đo được Độ dẫn điện Cation thì cần phải loại bỏ Amoniac (NH3) bằng cách thực hiện việc trao đổi ion, điều này cho phép phát hiện nhạy hơn các chất gây ăn mòn có trong Hơi Nước như clorua (Cl-). Để dễ hiểu, hãy xem nó như là một bộ khuếch đại chất gây ăn mòn, giúp kiểm soát tốt hơn nồng độ các chất đó.

monitor-ami-deltacon-power

Độ dẫn điện Cation” còn được gọi là “Độ dẫn điện Acid” hoặc “Độ dẫn điện sau khi trao đổi Cation.” Nó cung cấp khả năng phát hiện có độ nhạy cao đối với các Anion ăn mòn như clorua (Cl-) và sunfat (SO4 2-), nhưng nó cũng phản ứng với ion Bi-cacbonat kém tích cực hơn từ CO2 có thể được coi là một tác nhân gây ảnh hưởng.

Vì lý do này, một bộ khử khí đôi khi được sử dụng để điều hòa thêm mẫu đo bằng cách loại bỏ CO2. Phép đo bổ sung sau đó được gọi là “Độ dẫn điện Cation đã khử khí” hoặc “Độ dẫn điện Acid đã khử khí” và sử dụng cùng một loại cảm biến.
Độ dẫn điện rất nhạy cảm với sự tăng hoặc giảm Nhiệt độ do mối tương quan phụ thuộc, vì vậy phép đo Độ dẫn điện chỉ đúng khi và chỉ khi Nhiệt độ phải được đo chính xác.

monitor-ami-deltacon-power
monitor-ami-deltacon-power

By Admin Viet An Group

    Liên hệ ngay với Việt An

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .