Skip to content

Industrial Measurement

Đo lường công nghiệp

Lọc thiết bị theo chỉ tiêu

Tất cả
Pressure
Lưu lượng
Temperature
Level
Valve
Coriolis
Ultrasonic
Vortex
Electromagnetic
Differential
Hydrostatic
Ultrasonic
Radar
Vibronic point
Capacitance
Conductive
Van điều khiển thủy lực
Van xả khí
Van điều khiển điện
Thiết bị đo độ dẫn điện Cation/Acid
Thiết bị đo độ dẫn điện Cation/Acid
5.0
Origin: Thụy sĩ
Rosemount 8800 Vortex Flowmeter
Rosemount 8800 Vortex Flowmeter
5.0
Origin: USA
Shuttle® Ultrasonic Liquid Level Measurement Device
Shuttle® Ultrasonic Liquid Level Measurement Device
5.0
Origin: Đan Mạch
MJK MagFlux® 7200 Electromagnetic Flowmeter
MJK MagFlux® 7200 Electromagnetic Flowmeter
5.0
Origin: Đan Mạch
MJK 713 open channel flow meter
MJK 713 open channel flow meter
5.0
Origin: Đan Mạch
SQ-R radar flow sensor
SQ-R radar flow sensor
5.0
Origin: Áo