Skip to content
rosemount-8800-vortex
rosemount-8800-vortex
EMERSON-logo

Rosemount 8800 Vortex Flowmeter

Đồng hồ lưu lượng Vortex Rosemount 8800 phù hợp với mọi ứng dụng khắt khe nhất. Đặc điểm nổi bật là cảm biến riêng biệt, cho phép thay thế cảm biến lưu lượng và nhiệt độ mà không cần dừng quy trình sản xuất.
5.0
Origin: USA
Brand: Emerson
Parameter: Flow rate

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .