Skip to content
weather-sensor-aio-2-sonic-met-one
weather-sensor-aio-2-sonic-met-one
weather-sensor-aio-2-sonic-met-one
weather-sensor-aio-2-sonic-met-one
Met-one-logo

Cảm biến thời tiết AIO 2 Sonic

Cảm biến thời tiết Sonic AIO 2 là cảm biến thời tiết hiệu suất cao hoàn chỉnh sử dụng công nghệ âm thanh 2D đã được chứng minh của Met One Instruments
5.0
Origin: Mỹ
Brand: Metone
Parameter: Nhiệt độ, độ ẩm không khí, áp suất khí quyển, hướng gió, tốc độ gió

Related Products

Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
5.0
Origin: Mỹ
Máy phân tích khí lưu huỳnh dioxit SO2
Máy phân tích khí lưu huỳnh dioxit SO2
5.0
Origin: Pháp
Máy phân tích bụi PM10 và PM2.5
Máy phân tích bụi PM10 và PM2.5
5.0
Origin: Pháp
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
Máy phân tích Ozone trắc quang
Máy phân tích Ozone trắc quang
5.0
Origin: Pháp

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .