Skip to content
level-troll-400-data-logger-in-situ
level-troll-400-data-logger-in-situ
In-stu-logo

The Level TROLL® 400 Data Logger water level sensor

là thiết bị đo mực nước (tích hợp đo nhiệt độ) chính xác mang lại kết quả đáng tin cậy trong nhiều môi trường nước khác nhau. Nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đo mực nước trong giếng nước ngầm.
5.0
Origin: USA
Brand: In-situ
Parameter: Mức nước

Related Products

EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
M2000 Electromagnetic Flowmeter
M2000 Electromagnetic Flowmeter
5.0
Origin: Cộng Hòa Séc
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
iLotusLand Monitoring Software
iLotusLand Monitoring Software
5.0
Origin: Việt Nam

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .