Skip to content
Published January 11, 2024 3:00am

Việt An nâng cao năng lực về thiết bị GASMET

Việt An tiếp tục cam kết đem đến chất lượng dịch vụ bằng việc nâng cao năng lực về kiến thức về thiết bị phân tích khí thải của đối tác GASMET nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

GASMET – Know what’s in the air.

Gasmet is a technology corporation from Finland, founded in 1990, consisting of a parent company and five subsidiaries located abroad. In total, we have more than 120 employees and have delivered more than 6000 FTIR analyzers worldwide.

FTIR (Fourier Transform InfraRed) spectroscopy It is Gasmet's outstanding measurement technology for applications that require continuous measurement of multiple parameters simultaneously. Typically, FTIR analyzers are used for process control and emissions monitoring. However, due to the robustness and flexibility of this technology, it can also be applied in various applications.

Chuyên gia hàng đầu từ Gasmet đào tạo tại Việt An

Mr. Terry Lam – Sales Manager tại Gasmet Technologies (Asia) Ltd. đã đồng ý lời mời của Việt An để đào tạo và chia sẻ các kiến thức về thiết bị phân tích khí thải Gasmet. Không chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn chú trọng vào ứng dụng thực tế, từ đó nắm bắt được những kỹ năng cần thiết để đối mặt với các thách thức và giải quyết khó khăn của khách hàng.

Việc chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa chuyên gia hàng đầu từ Gasmet và đội ngũ kỹ sư Việt An sẽ tạo ra những giá trị gia tăng và sự hiểu biết góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và phục vụ khách hàng tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về GASMET và các thiết bị, vui lòng truy cập tại: https://vietan-enviro.com/gasmet/

VIỆT AN GROUP

...

Email: sales@vietan-enviro.com

-------------------

Sales center: (+84) 901 379 116.


.

Sales center: (+84) 901 851 116.


.

Sales center: (+84) 898 119 116


By Viet An Group

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .