Skip to content
ozone-analyzer-o₃-vietan
ozone-analyzer-o₃-vietan
ozone-analyzer-o₃-vietan
ozone-analyzer-o₃-vietan
Envea-logo

Máy phân tích Ozone trắc quang

Máy phân tích Ozone trắc quang dựa trên đèn LED, cung cấp các phép đo O3 chính xác, ổn định và có thể lặp lại trong phạm vi 0-500 ppb hoặc 0-10 ppm
5.0
Origin: Pháp
Brand: Envea
Parameter: O₃

Related Products

Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
5.0
Origin: Mỹ
Máy phân tích khí lưu huỳnh dioxit SO2
Máy phân tích khí lưu huỳnh dioxit SO2
5.0
Origin: Pháp
Máy phân tích Oxit Nitơ AC32e
Máy phân tích Oxit Nitơ AC32e
5.0
Origin: Pháp
Máy phân tích bụi PM10 và PM2.5
Máy phân tích bụi PM10 và PM2.5
5.0
Origin: Pháp
EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .