Skip to content
quan-trac-thuy-ngan-cmm-auto-qal
quan-trac-thuy-ngan-cmm-auto-qal
quan-trac-thuy-ngan-cmm-auto-qal
quan-trac-thuy-ngan-cmm-auto-qal
quan-trac-thuy-ngan-cmm-auto-qal
quan-trac-thuy-ngan-cmm-auto-qal
gasmet-logo

Hệ thống quan trắc thủy ngân liên tục CMM AutoQAL & CMM

Là giải pháp quan trắc thủy ngân từ các dòng khí nóng, ướt và ăn mòn của các quy trình công nghiệp, chẳng hạn như đốt rác thải, sản xuất xi măng và nhà máy điện.
5.0
Origin: Phần Lan
Brand: Gasmet
Parameter: Thủy ngân

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .