Skip to content
thiet-bi-do-muc-nuoc-td-diver
thiet-bi-do-muc-nuoc-td-diver
thiet-bi-do-muc-nuoc-td-diver
thiet-bi-do-muc-nuoc-td-diver
van-essen-instruments-logo

Thiết bị đo mức nước TD-Diver

TD-Diver là một bộ ghi dữ liệu chìm để theo dõi mực nước theo thời gian thực, không bị gián đoạn trong thời gian dài bằng cách sử dụng cảm biến áp suất khi chìm ở một mức cố định dưới mặt nước.
5.0
Origin: Hà Lan
Brand: Van Essen Instruments
Parameter: Mức nước

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .