Skip to content
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
EMERSON-logo

Cảm biến đo mức và lưu lượng bằng Radar Rosemount™ 1208 AN

Dòng Rosemount 1208 cung cấp phép đo mức chính xác và đáng tin cậy cũng như tính toán lưu lượng kênh mở.
5.0
Origin: Mỹ
Brand: Emerson
Parameter: Đo mức và lưu lượng

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .