Skip to content
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
rosemount-1208-an
EMERSON-logo

The Rosemount™ 1208 AN Radar level and flow sensor

Dòng Rosemount 1208 cung cấp phép đo mức chính xác và đáng tin cậy cũng như tính toán lưu lượng kênh mở.
5.0
Origin: USA
Brand: Emerson
Parameter: Đo mức và lưu lượng

    Liên hệ ngay với Việt An

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .