Skip to content
imisff-8101-ambient-air-quality-monitoring-solutio
imisff-8101-ambient-air-quality-monitoring-solutio
Envea-logo

Máy phân tích Oxit Nitơ AC32e

Máy phân tích Oxit Nitơ AC32e dựa trên CLD mang lại hiệu suất vượt trội để đo các chất ô nhiễm theo tiêu chí NO, NO2 và NOx trong phạm vi 0-1 ppm hoặc 0-10 ppm.
5.0
Origin: Pháp
Brand: Envea
Parameter: NO, NOX & NO₂

Related Products

Máy phân tích khí lưu huỳnh dioxit SO2
Máy phân tích khí lưu huỳnh dioxit SO2
5.0
Origin: Pháp
Máy phân tích bụi PM10 và PM2.5
Máy phân tích bụi PM10 và PM2.5
5.0
Origin: Pháp
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
Thiết bị đo nồng độ hạt bụi liên tục ES-642
5.0
Origin: Mỹ
Máy phân tích Ozone trắc quang
Máy phân tích Ozone trắc quang
5.0
Origin: Pháp
Cảm biến thời tiết AIO 2 Sonic
Cảm biến thời tiết AIO 2 Sonic
5.0
Origin: Mỹ

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .