Skip to content
Published June 5, 2024 8:02am

Environmental Monitoring: Regulations and Components of the Monitoring System

Environmental monitoring đã trở thành ưu tiên hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam. Ngoài việc tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, việc quan trắc môi trường không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tốt hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần gia tăng sự tin tưởng, niềm tin yêu thương hiệu của xã hội và người tiêu dùng.

quan-trac-nuoc-thai
Industrial wastewater image

1. What is environmental monitoring?

Environmental monitoring là quá trình theo dõi đều đặn, liên tục và có kế hoạch về thành phần môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường và việc xử lý chất thải. Mục tiêu của việc này là cung cấp thông tin đánh giá về tình trạng hiện tại của môi trường, sự biến đổi trong chất lượng môi trường và tác động tiêu cực lên môi trường.

2. Why is environmental monitoring necessary?

Theo quy định tại điều 111 và Điều 112 Luật Bảo vệ môi trường 2020, các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp có phát sinh chất thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc theo quy định. Nhà nước Việt Nam khuyến khích tổ chức, cá nhân, tham gia quan trắc môi trường và công bố thông tin về chất lượng môi trường cho cộng đồng xung quanh theo quy định của Pháp luật.

Ngoài ra, việc các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường sẽ đánh giá & giám sát chất lượng của môi trường, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu ô nhiễm và sự cố môi trường, từ đó kịp thời đưa ra các biện pháp xử lý. Đặc biệt, quan trắc môi trường còn giúp đảm bảo sức khỏe của con người, và xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho cộng đồng xung quanh.

Air Quality Monitoring Station
Air Quality Monitoring Station

3. Regulations on environmental monitoring

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, các tổ chức và cá nhân tham gia vào các lĩnh vực như đầu tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có trách nhiệm lập kế hoạch quan trắc môi trường hàng năm và gửi báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền để giám sát.

Tuy nhiên, theo quy định về quan trắc môi trường gần đây nhất của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư điều chỉnh chi tiết, không còn yêu cầu các doanh nghiệp lập kế hoạch quan trắc môi trường hàng năm và gửi báo cáo đến cơ quan nhà nước. Thay vào đó, các doanh nghiệp này phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

 • Conduct environmental monitoring in accordance with environmental permits or legal regulations.
 • Prepare an annual environmental protection report and submit it to the competent authority before the prescribed deadline.

Các vi phạm trong việc quan trắc môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

4. What components does an environmental monitoring system include?

Với kinh nghiệm hơn 14 năm trong lĩnh vực này, Việt An là đơn vị có thị phần số 1 tại Việt Nam với hơn 1000 trạm quan trắc trải rộng khắp đất nước. iMisff 3101 WW system – Wastewater monitoring quan trắc môi trường cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, bao gồm cả từ phần cứng đến phần mềm. Phần cứng là các thiết bị lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường được yêu cầu. Phần mềm là hệ thống quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường.

tram-quan-trac-khi-thai-tu-dong
"Sao Viet" Emission Monitoring

4.1. Automatic Continuous Monitoring Devices

Water Monitoring Equipment:

 • Automatic Water Quality Monitoring Equipment: Measures parameters such as pH, DO (Dissolved Oxygen), COD (Chemical Oxygen Demand), BOD (Biochemical Oxygen Demand), TSS (Total Suspended Solids), NH4+, NO3-, PO4^3-.
 • Temperature, Conductivity, Salinity Measurement Equipment: Measures the physical parameters of water.
 • Thiết bị đo mức nước, lưu lượng nước: Đo mức nước sông, hồ và lưu lượng nước chảy.

Thiết bị quan trắc khí thải & khí xung quanh:

 • Automatic Air Quality Monitoring Station: Measures pollutants such as CO, SO2, NOx, O3, PM10, PM2.5.
 • Dust Concentration Measurement Equipment (PM10, PM2.5): Uses optical sensors or gravimetric balances to measure dust concentration in the air.
 • Toxic Gas Measurement Equipment (CO, SO2, NOx, O3): Uses electrochemical sensors or optical sensors to detect hazardous gases.

Meteorological and Hydrological Parameter Measurement Equipment

 • Automatic Weather Station (AWS): Measures meteorological parameters such as temperature, humidity, atmospheric pressure, rainfall, wind speed and direction, solar radiation.
 • Solar Radiation Measurement Equipment: Measures the intensity of solar radiation at a specific location.
 • Rainfall Measurement Equipment: Utilizes a rain gauge sensor to record the amount of rainfall over a specific period of time.

Lựa chọn thiết bị cho hệ thống quan trắc môi trường không chỉ là về việc đảm bảo đo lường các chỉ tiêu yêu cầu, mà còn cần chú ý đến nhiều yếu tố khác như chất lượng, khả năng đo lường, độ ổn định, bảo dưỡng và tính tích hợp. Với hơn 20 đối tác cung cấp thiết bị từ các quốc gia trong nhóm Châu Âu/G7, Việt An cam kết mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng và giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu hiện tại và tương lai.

4.2. Environmental Monitoring Data Management & Supervision Software

Phần mềm quản lý và giám sát dữ liệu quan trắc môi trường giúp doanh nghiệp tự động thu thập thông tin từ các trạm quan trắc để lưu trữ và tổ chức dữ liệu nhằm theo dõi các chỉ số môi trường theo thời gian thực, phát hiện bất thường và cung cấp công cụ phân tích, tạo báo cáo chi tiết, cũng như gửi cảnh báo khi các chỉ số vượt ngưỡng an toàn. Các tính năng này giúp cho việc theo dõi, phân tích và quản lý dữ liệu môi trường trở nên hiệu quả và linh hoạt, từ đó hỗ trợ quyết định thông minh và tuân thủ các yêu cầu quy định.

phan-mem-quan-trac-moi-truong-ilotusland
Phần mềm giám sát dữ liệu quan trắc môi trường iLotusLand

5. Conclusion

Nhìn chung, việc thực hiện quan trắc môi trường không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức của mỗi tổ chức và cá nhân đối với môi trường. Sự chuyển đổi từ quan trắc truyền thống sang quan trắc tự động & liên tục không chỉ nâng cao chất lượng dữ liệu mà còn giúp tối ưu hóa quá trình quản lý và giám sát môi trường. Điều quan trọng là cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan quản lý để đảm bảo rằng quan trắc môi trường được thực hiện đúng quy trình và mang lại hiệu quả thực sự trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.


By Admin Viet An Group

  Contact us

  For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
  By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .