Skip to content
ldi-row-aluminum
ldi-row-aluminum
ldi-row-aluminum
ldi-row-aluminum
ldi-row-aluminum
ldi-row-aluminum
LD-solution-logo

Thiết bị phát hiện dầu trên mặt nước LDI ROW Aluminum

Thiết bị phát hiện dầu trên mặt nước sử dụng cảm biến quang học không tiếp xúc và tự động để phát hiện ô nhiễm dầu theo thời gian thực.
5.0
Origin: Estonia
Brand: LDI
Parameter: Phát hiện dầu trên mặt nước

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .