Skip to content
may-phan-tich-tong-nito-micromac-c-tn220nm
may-phan-tich-tong-nito-micromac-c-tn220nm
Systea-logo

Máy phân tích TOC – MICROMAC TOC (SYSTEA S.P.A)

Systea là một nhà sản xuất nổi tiếng về các thiết bị phân tích hóa học và môi trường, bao gồm các máy đo Tổng Hữu Cơ (TOC). Các máy đo TOC của Systea được thiết kế để đo lường nồng độ cacbon hữu cơ trong nước, một chỉ số quan trọng cho chất lượng nước trong các ứng dụng công nghiệp, môi trường và nghiên cứu.
5.0
Origin: Ý
Brand: Systea
Parameter: TOC

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .