Skip to content
S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động
aeroqual-logo

S Series – Dòng thiết bị đo chất lượng không khí di động

Được thiết kế dành cho những khách hàng cần một thiết bị cầm tay để thu thập thông tin liên quan đến không khí xung quanh theo thời gian thực
5.0
Origin: New Zealand
Brand: Aeroqual
Parameter: PM10, PM2.5, VOC, SO2, O3, NO2, CO, CO2, CH2O, NH3, CI2, CH4, H2, NMHC, C2Cl4, TRH

    Liên hệ ngay với Việt An

    For more information about our products, please fill out the form, and our representative will contact you as soon as possible.
    By submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .