Skip to content
thiet-bi-truyen-tin-hieu-do-muc-chat-long-cong-nghe-song-sieu-am-shuttle
thiet-bi-truyen-tin-hieu-do-muc-chat-long-cong-nghe-song-sieu-am-shuttle
mjk-logo

Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®

Được thiết kế để đo mức chất lỏng trong bể, giếng, thùng chứa, đập, kênh dẫn nước, kênh đào, v.v...
5.0
Origin: Đan Mạch
Brand: MJK, Xylem
Parameter: Mức nước

Related Products

Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Origin: Áo
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
Phần mềm phần mềm quan trắc iLotusLand
5.0
Origin: Việt Nam
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200
5.0
Origin: Đan Mạch
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
5.0
Origin: Mỹ
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
5.0
Origin: Mỹ
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .