Skip to content
dong-ho-luu-luong-dien-tu-mjk-magflux-7200
dong-ho-luu-luong-dien-tu-mjk-magflux-7200
dong-ho-luu-luong-dien-tu-mjk-magflux-7200
dong-ho-luu-luong-dien-tu-mjk-magflux-7200
mjk-logo

Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200

Đồng hồ lưu lượng điện từ MJK MagFlux® 7200 có độ ổn định cao và độ chính xác cao giúp thiết bị phù hợp với nhiều phép đo lưu lượng khác nhau trong nước.
5.0
Origin: Đan Mạch
Brand: MJK, Xylem
Parameter: Lưu lượng

Related Products

EnviData 1801 Datalogger
EnviData 1801 Datalogger
5.0
Origin: Ba Lan
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
Thiết bị đo mức chất lỏng công nghệ sóng siêu âm Shuttle®
5.0
Origin: Đan Mạch
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
Cảm biến radar đo lưu lượng SQ-R
5.0
Origin: Áo
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
Cảm biến đo áp suất Rosemount™ 2051 Coplanar™
5.0
Origin: Mỹ
EnviData 2101 Datalogger
EnviData 2101 Datalogger
5.0
Origin: Việt nam
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
Đồng hồ đo lưu lượng Rosemount 8600 series
5.0
Origin: Mỹ

    Contact us

    For more information about our products, please fill out the form, and our staff will contact you as soon as possible.
    When submitting this form, you confirm that you have read and agree to our Privacy Policy .